iPhoto - Innan du börjar

background image

Innan du börjar

Om du vill göra det enklare att följa stegen i det här övningsexemplet kan det vara en
god idé att skriva ut dokumentet innan du sätter igång.

I flera av uppgifterna i övningsexemplet och i iPhoto Hjälp måste du välja
menykommandon, som ser ut så här:

Välj Arkiv > Nytt album.

Den första ordet efter

Välj

är namnet på en meny i iPhoto-menyraden högst upp

i fönstret. Nästa ord är det alternativ du väljer från menyn.