iPhoto - Zanim zaczniesz

background image

Zanim zaczniesz

Dla ułatwienia warto ten poradnik wydrukować.

Większość czynności opisanych w tym poradniku i w pomocy iPhoto wymaga wyboru
poleceń z menu:

Wybierz z menu Plik > „Nowy album”.

Pierwsze słowo po

Wybierz z menu

to nazwa widoczna w pasku menu iPhoto (na górze

ekranu). Kolejne słowo (lub słowa) wskazują, którą pozycję z menu należy wybrać.