iPhoto - Wyświetlanie pokazu slajdów

background image

Wyświetlanie pokazu slajdów

Po utworzeniu pokazu slajdów można wyświetlać go na ekranie komputera. Pokaz
wyświetlany jest na pełnym ekranie.

Jak wyświetlić pokaz slajdów?:

1

Kliknij w nazwę pokazu slajdów na liście źródeł, aby go zaznaczyć.

2

Kliknij w przycisk odtwarzania, widoczny w lewym dolnym rogu okna iPhoto, aby
rozpocząć pokaz slajdów.

Kliknięcie w dowolnym miejscu na ekranie spowoduje zatrzymanie pokazu. Jeżeli
chcesz wstrzymać lub wznowić pokaz, wciśnij spację.

Podczas wyświetlania pokazu slajdów można:

background image

Rozdział 2

Poznaj iPhoto

15

 Wciskać klawisze ze strzałkami w górę i w dół, aby skorygować prędkość pokazu.
 Wciskać klawisze ze strzałkami w lewo i w prawo, aby ręcznie przechodzić do

poprzednich lub kolejnych zdjęć.

 Wcisnąć Delete, aby usunąć z pokazu slajdów aktualnie wyświetlone zdjęcie.
 Wcisnąć kombinację klawiszy Command -R, aby obrócić aktualnie wyświetlane

zdjęcie. Klawisz Command oznaczony jest symbolem x.

W ten sposób masz gotowy swój pierwszy pokaz slajdów.