iPhoto - Krok 3:Utwórz pokaz slajdów

background image

Krok 3: Utwórz pokaz slajdów

Podczas pokazu slajdów zdjęcia wyświetlane są kolejno, jedno po drugim. Pokaz może
obejmować dowolną liczbę zdjęć ułożonych w dowolnej kolejności. Zachowany pokaz
pojawia się na liście źródeł pod nagłówkiem „Pokazy slajdów”.

Jak utworzyć pokaz slajdów?

1

Zaznacz zdjęcia, które chcesz uwzględnić w pokazie slajdów:

 Jeżeli chcesz użyć całego albumu, kliknij w jego nazwę na liście źródeł po lewej

stronie okna iPhoto.

 Jeżeli chcesz użyć pojedynczego zdarzenia, kliknij w „Zdarzenia” na liście źródeł, po

czym zaznacz miniaturkę zdarzenia po prawej stronie okna iPhoto.

 Jeżeli chcesz zaznaczyć więcej zdjęć w albumie lub bibliotece, przytrzymaj wciśnięty

klawisz Command (x) podczas klikania w kolejne zdjęcia.

2

Kliknij w przycisk Dodaj (+), widoczny w lewym dolnym rogu okna iPhoto.

3

Kliknij w przycisk „Slajdy”.

4

Wpisz nazwę dla pokazu slajdów i kliknij w przycisk „Utwórz”.

Nowy pokaz slajdów pojawi się na liście źródeł.

Tworzenie albumu z katalogu zdjęć

Możesz także utworzyć album, przeciągając katalog ze zdjęciami z okna Findera do
listy źródeł po lewej stronie okna iPhoto. Wówczas iPhoto utworzy nowy album o
takiej samej nazwie, jak nazwa przeciągniętego katalogu i zaimportuje wszystkie
zdjęcia z tego katalogu do biblioteki zdjęć.

background image

Rozdział 2

Poznaj iPhoto

13

5

Ułóż zdjęcia w pasku przeglądarki zdjęć (na górze okna iPhoto) w takiej kolejności,
w jakiej mają się pojawiać.

6

Jeżeli chcesz wyświetlić pokaz slajdów, kliknij w przycisk „Odtwórz”. Kliknięcie
w dowolnym miejscu na ekranie zatrzyma pokaz.