iPhoto - Korzystanie z kategorii

background image

Korzystanie z kategorii

Zdjęcia można przypisywać do określonych kategorii (np. „Urodziny” lub „Wakacje”), co
pozwoli łatwiej znaleźć zdjęcia o podobnej tematyce.

Domyślnie w iPhoto utworzonych jest kilka podstawowych kategorii, do których można
przypisywać zdjęcia. Da się także tworzyć własne kategorie. Po dodaniu nowej kategorii
do listy można przypisywać do niej dowolne zdjęcia.

Jak przypisać zdjęcia do kategorii?

1

Zaznacz zdjęcia, które chcesz przypisać do kategorii. Kliknij w tym celu w „Zdarzenia” na
liście źródeł, następnie kliknij dwa razy w wybrane zdarzenie, aby je otworzyć, po czym
kliknij raz w zdjęcie, które chcesz zaznaczyć.

2

Wybierz z menu Okno > „Pokaż kategorie”, aby otworzyć okno kategorii.

3

Kliknij, aby zaznaczyć kategorię, do której chcesz przypisać zdjęcie. Możesz zaznaczyć
jedną lub kilka kategorii.

Jeżeli chcesz odwołać zaznaczenie kategorii, kliknij w nią ponownie.

Jak dodawać własne kategorie?

1

Wybierz z menu Okno > „Pokaż kategorie”.

2

Kliknij w przycisk „Edycja kategorii”.

3

Kliknij w przycisk Dodaj (+).

4

Wpisz nową kategorię.

5

Kliknij w przycisk OK.

Kategorie można także usuwać, zmieniać ich nazwy i dodawać skrótowe opisy.

Ważne:

Edycja kategorii powoduje zmianę jej nazwy we wszystkich przypisanych do

niej wcześniej zdjęciach.

background image

Rozdział 2

Poznaj iPhoto

11

Jak szukać zdjęć wg kategorii?

1

Kliknij w ikonę szkła powiększającego (jest po lewej stronie pola wyszukiwania).

2

Wybierz pozycję „Kategoria” z rozwiniętego wówczas menu.

3

Kliknij, aby zaznaczyć jedną lub kilka kategorii. Zdjęcia przypisane do tych kategorii
pojawią się w głównej części okna iPhoto.