iPhoto - Krok 1:  Zaimportuj swoje zdjęcia

background image

Zaimportuj swoje zdjęcia

Zanim będzie można edytować i udostępniać zdjęcia innym, trzeba je zaimportować
do komputera. Podczas importowania kopie plików ze zdjęciami przenoszone są do
iPhoto. Gdy się tam znajdą, będzie można z nich korzystać na wiele różnych sposobów.

Najpopularniejszym sposobem importowania zdjęć do iPhoto jest kopiowanie ich
z pamięci aparatu cyfrowego.

Jak podłączyć aparat do komputera?

1

Otwórz iPhoto. Jest w katalogu „Programy”, znajdującym się na dysku komputera.

2

Wyłącz aparat.

3

Podłącz wtyczkę A kabla USB (pokazaną wyżej) do gniazda USB w komputerze.

background image

Rozdział 2

Poznaj iPhoto

7

4

Podłącz wtyczkę B kabla USB (pokazaną wyżej) do gniazda USB w aparacie.

5

Włącz aparat.

Aparat powinien pojawić się w grupie urządzeń na liście źródeł, znajdującej się po
lewej stronie okna iPhoto. Zdjęcia znajdujące się w pamięci aparatu pojawią się w
głównej części okna.

Jeżeli po podłączeniu aparatu nic się nie dzieje, upewnij się, że jest on włączony
i przestawiony we właściwy tryb pracy, przeznaczony do importowania zdjęć. Więcej
informacji znajdziesz w instrukcji obsługi aparatu.

W preferencjach iPhoto możesz włączyć automatyczne otwieranie iPhoto po
podłączeniu aparatu. W tym celu wybierz z menu iPhoto > Preferencje i kliknij
w „Ogólne” (na górze otwartego wówczas okna dialogowego). Następnie rozwiń menu
„Podłączenie kamery otwiera” i wybierz z niego pozycję „iPhoto”.

Jak zaimportować zdjęcia z aparatu?

1

Wpisz w polu „Nazwa zdarzenia” nazwę, która opisuje importowaną grupę zdjęć,
np. „Wesele Magdy, rolka nr 4”.

Zdjęcia zostaną zaimportowane jako grupa („zdarzenie”) o tej właśnie nazwie. Zdjęcia
w bibliotece iPhoto pogrupowane są w zdarzenia, co pozwala łatwiej je znajdować
i oglądać.

2

Wpisz opis importowanej grupy zdjęć (np. „Zdjęcia z drugiej części przyjęcia weselnego
Magdy”) w polu „Opis”.

3

Jeżeli chcesz, zaznacz pole wyboru „Podziel zdarzenia po zaimportowaniu”.

Może się to przydać, gdy importujesz zdjęcia wykonane w ciągu kilku dni. iPhoto
podzieli je wówczas na kilka osobnych zdarzeń.

4

Jeżeli niektóre zdjęcia znajdujące się w pamięci aparatu zostały już wcześniej
zaimportowane, możesz zaznaczyć opcję „Ukryj zdjęcia już zaimportowane”. Dzięki
temu w oknie widoczne będą tylko nowe zdjęcia.

5

Możesz także zdecydować się na import tylko wybranych zdjęć. W tym celu
przytrzymaj klawisz Command (x

) i kliknij w każde zdjęcie, które chcesz zaimportować.

6

Jeżeli chcesz zaimportować wszystkie zdjęcia, kliknij w przycisk „Importuj wszystko”.
Jeżeli chcesz zaimportować tylko zaznaczone zdjęcia, kliknij w przycisk „Importuj
zaznaczone”.

Jeżeli chcesz przerwać importowanie, kliknij w przycisk „Zatrzymaj import”.

background image

8

Rozdział 2

Poznaj iPhoto

Zanim odłączysz aparat, zaczekaj na zakończenie importowania wszystkich zdjęć (lub
kliknij w „Przerwij import”). Jeżeli aparat usypia się automatycznie po jakimś czasie,
upewnij się, że funkcja ta jest wyłączona podczas importu zdjęć. Poszukaj dodatkowych
informacji na ten temat w instrukcji obsługi aparatu.

Jeżeli chcesz zobaczyć zaimportowane zdjęcia, kliknij w „Ostatnie” na liście źródeł.
Możesz też kliknąć w „Zdarzenia” i przejrzeć zdjęcia pogrupowane wg zdarzeń.

Jak odłączyć aparat od komputera?

1

Przeciągnij ikonę aparatu do kosza iPhoto.

2

Wyłącz aparat.

3

Odłącz aparat od komputera.

Teraz możesz przeglądać i uporządkować zdjęcia.

Importowanie zdjęć

bez użycia

aparatu cyfrowego

Zdjęcia można importować także z innych źródeł. Oto one:

Â

Płyty CD. Oddając film do wywołania w laboratorium fotograficznym, zapytaj o
możliwość nagrania zdjęć na płytę CD. Usługa ta jest dostępna w większości
laboratoriów.

Â

Płyty DVD lub dyski przenośne.

Â

Katalogi na dysku komputera.

Â

Karty pamięci.

Jeżeli importujesz zdjęcia z innych źródeł, upewnij się, że są one zachowane w
formacie JPEG.

Więcej informacji na temat importowania zdjęć znajdziesz w pomocy iPhoto.

background image

Rozdział 2

Poznaj iPhoto

9

Krok 2: