iPhoto - Gjøre endringer i boken

background image

Gjøre endringer i boken

Du kan prøve et annet tema for boken, legge til bilder, endre rekkefølgen på bilder og
redigere teksten. Hvis du vil vite hvordan du utfører enda flere endringer i boken din,
kan du slå opp i iPhoto Hjelp.

Slik endrer du temaet for boken:

1

Klikk for å markere boken du vil gi et annet tema.

2

Klikk på Tema-knappen i verktøylinjen.

3

Velg et tema for boken fra temalisten.

I denne dialogruten kan du også endre typen bok. Velg hva slags type innbinding du
vil at boken skal ha, fra Boktype-lokalmenyen.

4

Klikk på Velg.

Det kan være lurt å bestemme seg for et tema før du legger inn tekst i boklayouten.
Hvis du legger inn tekst i en boklayout og deretter endrer tema, kan du miste teksten.

La iPhoto utforme en bok for deg

iPhoto kan utforme en bok automatisk for deg. Hvis du vil ordne bildene på
boksidene slik at de er i samme rekkefølge som i biblioteket eller albumet ditt, klikker
du på Autoflyt-knappen.

background image

Kapittel 2

Lær iPhoto

17

Hvis du har valgt en innbundet bok og vil at bildene kun skal trykkes på den ene siden
av boksidene, klikker du på Innstillinger-knappen og fjerner markeringen i
avkrysningsruten «Dobbeltsidig trykk» i dialogruten.

Slik legger du til bilder i boken:

1

Klikk for å markere en hendelse fra biblioteket eller et album fra kildelisten.

2

Flytt bildene fra biblioteket eller albumet til boken i kildelisten.

3

Klikk på boken i kildelisten for å markere den. iPhoto bytter til bokvisning.

4

Klikk på Bildenavigering-knappen for å vise alle bildene i boken, inkludert de nye du
nettopp la til.

Bildenavigeringsvinduet er et oppbevaringsområde, eller et slags venterom, for bildene
du vil bruke i boken.

5

Du kan legge til bilder i boken på følgende måter:

 Hvis du vil legge til et bilde i en tom bilderamme i boken, flytter du bildet fra

bildenavigeringsvinduet og inn i den tomme rammen.

 Hvis du vil erstatte et bilde i boken med et nytt bilde, flytter du det nye bildet fra

bildenavigeringsvinduet og over på bildet i boken. Det nye bildet vil erstatte det
gamle.

 Hvis du vil legge til flere bilder på en side, endrer du først antallet bilder som er tillatt

på siden ved å klikke på Sideutforming i verktøylinjen. Velg deretter et alternativ fra
lokalmenyen og flytt bilder til de nye, tomme rammene.

 Hvis du vil legge til alle ubrukte bilder i boken, klikker du på Autoflyt-knappen. Om

nødvendig legges ekstra sider til automatisk.

Du kan endre rekkefølgen til bildene på en enkeltside eller fra én side til den neste.

Bildenavigering-knappen

background image

18

Kapittel 2

Lær iPhoto

Slik endrer du rekkefølgen til bilder i boken:

1

Klikk på Sidevisning-knappen for å vise boksider i bildenavigeringsvinduet.

2

Gjør ett av følgende:

 Hvis du vil bytte om på bilder på samme side, klikker du på siden i

bildenavigeringsvinduet, og deretter, i visningsområdet, flytter du et av bildene som
skal bytte plass over til et annet.

 Hvis du vil bytte om på bilder på samme sideoppslag, klikker du først på knappen for

to-sidersvisning. Deretter klikker du på sidene i bildenavigeringsvinduet for å
markere dem, og flytter det ene av bildene som skal bytte plass, over til det andre.

 Hvis du vil flytte et bilde til en annen side, klikker du på siden bildet står på i

bildenavigeringsvinduet, og flytter deretter bildet fra visningsområdet til siden du vil
det skal være på i bildenavigeringsvinduet.