iPhoto - Vise en lysbildeserie

background image

Vise en lysbildeserie

Når du har laget en lysbildeserie, kan du spille den av på datamaskinen. Lysbildeserien
fyller hele skjermen under visningen.

Slik viser du en lysbildeserie:

1

I kildelisten markerer du lysbildeserien du vil vise.

2

Hvis du vil starte lysbildeserien, klikker du på Start-knappen nederst til venstre i
lysbildeserievinduet.

Klikk hvor som helst på dataskjermen for å stoppe lysbildeserien. Trykk på
mellomromstasten for å sette visningen på pause og for å starte den igjen.

Under visningen av en lysbildeserie kan du:
 bruke oppoverpil- og nedoverpiltasten på tastaturet for å justere visningshastigheten

background image

Kapittel 2

Lær iPhoto

15

 bruke høyrepil- og venstrepiltastene for å bla gjennom lysbildeserien manuelt
 trykke på slettetasten for å fjerne bildet som vises, fra lysbildeserien
 trykke på Kommando-R for å rotere bildet som vises (Kommando-tasten er merket

med et x-symbol.)

Du har fullført din første lysbildeserie.