iPhoto - Trinn 3:Lag en lysbildeserie

background image

Trinn 3: Lag en lysbildeserie

I en lysbildeserie vises bilder enkeltvis i rekkefølge. Du kan bruke så mange bilder du vil i
en lysbildeserie, og du kan ordne dem i en hvilken som helst rekkefølge. Når du arkiverer
en lysbildeserie, vises den under Lysbildeserier i kildelisten.

Slik oppretter du en lysbildeserie:

1

Marker bildene du vil ha med i lysbildeserien:

 Hvis du vil bruke et helt album, klikker du på albumet i kildelisten til venstre i iPhoto-

vinduet.

 Hvis du vil bruke en bestemt hendelse, klikker du på Hendelser i kildelisten og klikker

deretter på hendelsen du vil bruke, i visningsområdet.

 Når du skal velge flere bilder i et album eller i biblioteket, åpner du albumet eller

biblioteket og holder nede Kommando-tasten (x) mens du klikker på hvert bilde
du vil bruke.

2

Klikk på Legg til-knappen (+) nederst til venstre i iPhoto-vinduet.

3

Klikk på Lysbildeserie-knappen i dialogruten.

4

Gi lysbildeserien et navn, og klikk på Opprett.

Den nye lysbildeserien din vises i kildelisten.

Lage et album av en mappe med bilder

Du kan også opprette et album ved å flytte en mappe med bilder fra Finder til en
mappe i kildelisten. iPhoto oppretter et album med navnet på mappen du flyttet, og
importerer alle bildene i mappen til bildebiblioteket.

background image

Kapittel 2

Lær iPhoto

13

5

I bildenavigeringsvinduet øverst i iPhoto-vinduet flytter du bildene i lysbildeserien til
de er i den rekkefølgen du vil ha dem i.

6

Klikk på Start-knappen for å vise lysbildeserien din. Klikk hvor som helst på
dataskjermen for å stoppe den.