iPhoto - Voordat u begint

background image

Voordat u begint

Druk dit document af voordat u begint, zodat u de oefening gemakkelijker kunt
uitvoeren.

Voor veel taken die in deze oefening (en in iPhoto Help) worden beschreven, moet
u menucommando's kiezen, bijvoorbeeld:

Kies 'Archief' > 'Nieuw album'.

De eerste term na 'Kies' is de naam van een menu in de menubalk van iPhoto boven
in het computerscherm. De term (of de termen) volgend op het punthaakje is het
commando dat u uit het desbetreffende menu moet kiezen.