iPhoto - Tekst in uw fotoboek bewerken

background image

Tekst in uw fotoboek bewerken

De meeste fotoboekthema's bevatten pagina's met tekst die u kunt bewerken. Als u
tekst wilt toevoegen op een pagina zonder tekst, moet u voor de pagina een ontwerp
met tekst kiezen. Raadpleeg iPhoto Help voor meer informatie over het kiezen en
wijzigen van thema's in een fotoboek.

Tekst in het fotoboek bewerken

1

Klik op de paginaweergaveknop om fotoboekpagina's weer te geven in de fotokiezer.

2

Selecteer de pagina met de tekst die u wilt bewerken.

3

Klik in het weergavegebied op de gewenste tekst en bewerk deze of voeg tekst toe.

Als u tekst wilt bewerken, is het raadzaam eerst op het tekstgebied in te zoomen. Sleep
hiervoor de schuifknop voor het vergroten en verkleinen van de weergave naar rechts.

Als u geen tekst in een tekstveld wilt opnemen, typt u niets. De plaatsaanduidingstekst,
zoals “Typ hier een titel”, wordt niet in het boek weergegeven als het tekstveld niet is
gewijzigd.

Met dit prachtige fotoboek hebt u de iPhoto-oefening afgerond. Als u het fotoboek wilt
afdrukken of een ingebonden exemplaar wilt bestellen, raadpleegt u de desbetreffende
onderwerpen in iPhoto Help.