iPhoto - Før du begynder

background image

Før du begynder

For at gøre det lettere at udføre opgaverne i denne øvelse er det en god ide at udskrive
dokumentet, før du starter.

I mange af de viste opgaver i denne øvelse og i iPhoto-hjælp skal du vælge
menukommandoer, der ser således ud:

Vælg Arkiv > Nyt album.

Det første ord efter

Vælg

er navnet på en menu på menulinjen i iPhoto øverst på

skærmen. Det næste udtryk er det emne, du vælger på menuen.