iPhoto - Trin 3:Oprette et lysbilledshow

background image

Trin 3: Oprette et lysbilledshow

I et lysbilledshow vises en gruppe fotografier et ad gangen efter hinanden. Du kan
bruge et vilkårligt antal fotografier i et lysbilledshow og anbringe dem i en rækkefølge,
du vælger. Når du arkiverer et lysbilledshow, vises det på kildelisten under
Lysbilledshow.

Du opretter et lysbilledshow på følgende måde:

1

Vælg de fotografier, der skal indgå i lysbilledshowet:

 Du bruger et helt album ved at klikke på albummet på kildelisten i venstre side af

iPhoto-vinduet.

 Du bruger en bestemt begivenhed ved at klikke på Begivenheder på kildelisten og

derefter vælge den ønskede begivenhed ved at klikke på den i fremviserområdet.

 Du vælger flere fotografier i et album eller dit bibliotek ved at åbne albummet eller

biblioteket og holde Kommandotasten (x) nede, mens du klikker på hvert foto.

2

Klik på knappen Tilføj (+) i nederste venstre hjørne af iPhoto-vinduet.

3

Klik på knappen Lysbilledshow i dialogen.

4

Skriv et navn til lysbilledshowet, og klik på Opret.

Det nye lysbilledshow vises på kildelisten.

Oprette et album fra en mappe med fotografier

Du kan også oprette et album ved at trække en mappe med fotografier fra Finder til
en mappe på kildelisten. iPhoto opretter et album med denne mappes navn og
importere alle fotografierne i mappen til fotobiblioteket.

background image

Kapitel 2

Lær iPhoto at kende

13

5

Træk fotografierne til lysbilledshowet til den ønskede rækkefølge i fotobrowseren
øverst i iPhoto-vinduet.

6

Klikke på knappen Afspil for at starte lysbilledshowet. Du stopper lysbilledshowet ved
at klikke et sted på skærmen.